Álláskeresés? Bemutatkozás? Csak magabiztosan, mint da Vinci!Ha valaki tudta, hogyan kell hatásosan bemutatkozni és önmagunkat prezentálni, akkor Leonardo az. Lessünk el tőle néhány fogást!

Írta: Tanczer Viki

Jó pár éve volt már, hogy férjemmel nászúton voltunk Olaszországban, de azóta is azt emlegetjük. Egy körtúrát csináltunk a „csizma” közepén, és pár napot Toscana-ban, da Vinci szülőfalujához, Vinci-hez közel töltöttünk. A kiválasztott vendégház egyik legfőbb csábereje (a medencén túl :)) az volt, hogy nem volt wifi a szobákban, hogy a kedves vendégnek eszébe se jusson az ágyában kuksolni telefonjával a kezében. Ha végképp muszáj a nethez nyúlni, akkor tegye azt a konyha melletti társalgóban, ahol akarva-akaratlan szóba fog elegyedni a többi emberrel, és végül leteszi a ketyerét.

És a ház lakói este valóban a teraszra mentek, elhelyezkedtek a fotelokban, és láss csodát, beszélgetésbe kezdtek. Így esett, hogy mi is megismerkedtünk két aranyos hölggyel, akik közül az egyik egy uniós szervezetnél lett éppen fontos pozícióba előléptetve, másikuk saját vállalkozást alapított. Utazásuk legfőbb célja mégis az volt, hogy a szabadságuk alatt kigondolják, mit is akarnak kezdeni magukkal. Valamint megismerkedtünk egy házaspárral, ahol a férj egy nagy könyvkiadónak volt korábban az egyik regionális igazgatója, és nem sokkal a nyaralás előtt alapította meg saját kiadóját, mert elege lett a nagyvállalati munkából.

Visszatekintve, mindenki, beleértve magunkat is, az útkereséssel volt elfoglalva, vagy épp új utat kezdett el kitaposni magának. Számomra a nagy megállapítás azóta is az, hogy a legszuperebb pozíciókban és helyzetekben is elbizonytalanodnak az emberek, hogy helyes úton haladnak-e, és a nagyon céltudatos emberek is kényszerűen „újratervezik az útvonalat”, ha nem nekik tetsző irányba haladnak a dolgok. A legérdekesebb számomra az volt, mikor a könyvkiadós úr elmondta, hogy a nagy váltás előtt ő magára szánt néhány hónapot, hogy az idő alatt kitalálja, váltson-e, vagy sem. Tudatosan kérdezte/kérte meg a „véleményvezéreit”, szüleit, a családtagokat, kollégákat, hogy segítsenek neki összerakni a puzzle-t: önmagáról. A pár hónap letelt és megszületett a nagy döntés: az új utat választotta a család. Felesleges vagyontárgyaiktól megszabadultak és a pénzt az önálló vállalkozás indításába fektették. Az ő esete arról szólt, hogy tisztába kerüljön saját magával, felsorakoztassa erősségeit, számba vegye gyenge pontjait, aztán végül az erősségek nyomdokán indult el. 

Mi pedig beszélgettünk még egy kicsit a vörösbor mellett, majd aludni mentünk, és tovább gondolkodtunk, hogy mit is (nem) akarunk, mire vágyunk, mivel szeretnénk foglalkozni.


Másnap az egyik hölgy egy da Vinciről szóló könyvvel jött le a teraszra. A szülőfaluban tettek aznap látogatást és többek között azért vette meg a könyvet, mert volt benne egy levél, melyben da Vinci szaktudását ajánlja fel Milánó hercegének. Magyarán állást kért tőle. Ahogy elolvastuk a szöveget, elhatároztuk, hogy nekünk is kell egy példány, hogy legalább egy csipetet hazahozzunk abból a magabiztosságból és öntudatosságból, mellyel Leonardo mutatja be szakértelmét a hercegnek.
  Nagyon jó olvasmány, de ha megnézzük, egy, a kornak megfelelő, megnyerő motivációs levél is egyben, tökéletes self branding, az egyes pontjai akár mini elevator pitch-ekként is értelmezhetők, remekül „reklámozza” a szaktudását, hogy hogyan is tudja ő más problémáját megoldani.

De ami engem ebben leginkább a mai napig lenyűgöz, hogy mennyire biztos az erősségeiben és mennyire naprakész szaktudása és válaszai vannak a környezete problémáira. Lézerpontos megfogalmazásában nem csak arra tér ki, hogy mit tud, hanem arra is, hogy a címzett mely nehézségeire tud megoldást, hol segíthet munkálkodásával. Mire a levél végére érünk, a fejünkbe veri, hogy „tudok, képes vagyok, vannak ötleteim erre és arra, sok mindenre, mindenre, én kellek neked, mert én megoldom a problémáidat, legyőzöm az ellenségeidet, lebombázom, lecsapolom, felépítem, felvirágoztatom...”. Kiben maradhat ezek után kétely, hogy ezt az embert alkalmazzák a herceg udvarában?


Tulajdonképpen itt kezdődik minden, hogy az ember ennyire kristálytisztán meg tudja fogalmazni maga és mások számára is, hogy kicsoda ő, mit akar és azt olyan tömören tudja összefoglalni, hogy kétség se férhessen hozzá, hogy ő a legmegfelelőbb személy. Egy ilyen szemlélet kell, ha állást keresünk, ha magunkban keressük az erősségeket, ha vállalkozni akarunk és a „hozzáadott értéket”, vagy a vevők orvosolandó problémáit akarjuk megfogalmazni. De akár akkor is, ha nagy váltás előtt állunk és számvetést kell tartani saját képességeinkkel kapcsolatban. Sok szempontból lehet ízlelgetni, da Vinci levelét, sok aspektusból gondolkodásra késztet. 

Ezért van nálunk a polcon a könyv és most lefordítottam a szöveget a Femspace-nek is. 

Inspirálódjunk, merítkezzünk, elemezzünk, gondolkodjunk. Magunkról, tudásunkról, céljainkról, lehetőségeinkről, kapcsolatainkról. 

Nemes Uram!
Szemügyre véve azok kísérleteit, kik magukat a harci eszközök mestereiként és feltalálóiként tartják számon, és látva hogy a nevezett eszközök újításai és működésük semennyiben nem különbözik a jelenleg is használatosaktól, bármelyikőjükkel szembeni elfogultság nélkül szeretnék bemutatkozni kegyelmednek,  felfedni titkaimat és felajánlani szolgálataimat, hogy egy kegyelmednek megfelelő időben azokon a dolgokon munkálkodjam, melyeket alább röviden felsorolok:

1. Tervekkel rendelkezem könnyű, mégis erős, és könnyen szállítható hidak építéséhez, melyekkel kegyelmed legyőzheti ellenségeit, vagy elmenekülhet azok elől, valamint más tűzbiztos, csatában lerombolhatatlan, egyszerű és könnyen a helyére emelhető szerkezetekhez. Továbbá tudom, hogy hogyan lehet az ellenség hídjait felégetni és lerombolni.

2. Ha egy várat ostrom alá vesznek, tudom, hogyan kell lecsapolni a vizet az árkokból, hogyan lehet végtelen számú hidat, faltörő kost és létrát, valamint egyéb eszközöket építeni, melyek egy ilyen vállalkozáshoz szükségesek.

3. Ha egy várat nem lehet bevenni bombázással a falak magassága, vagy azok vastagsága miatt, további terveim segítségével bármely erődöt vagy bástyát le tudok rombolni, feltéve, ha azok nem sziklára épültek.

4. Rendelkezem elgondolásokkal kényelmesen és könnyen szállítható ágyú készítésére, mely kisebb köveket viharként képes zúdítani az ellenségre, és riadalmat keltő füstje nagy veszteségeket és zavart okoz annak soraiban.

5. Vannak eszközeim, melyekkel zajtalanul lehet bejutni stratégiai pontokra barlangokon, vagy titkos, kanyargós átjárókon keresztül, akár akkor is, ha folyó, vagy árok alatt kell átkelni.

6. Biztonságos és megtámadhatatlan fedett járműveket tudok fejleszteni, mely tüzérségével az ellenség sorai közé tud behatolni, és nincs olyan nagyszerű katonaság, melyet ezek a kocsik ne törnének át. Ezek mögött a gyalogság szinte sértetlenül és akadálytalanul haladhat előre.

7. Ha a szükség úgy hozná, képes vagyok készíteni ágyúkat, mozsárágyúkat és más könnyebb harci járműveket, melyek kiváló formájukkal kitűnnek a közhasználatban levőktől.

8. Ahol egy bombázás nem visz sikerre, katapultokat, kőhajító ágyúkat, hálóval felszerelt és egyéb remek gépezeteket fejlesztek, melyek nagyon hatékonyak, és nem általánosan elterjedtek. Röviden: a különféle körülményekhez igazodva ötlök ki számtalan változatos támadó vagy védekező eszközt.

9. Ha a harcok tengeren zajlanának, terveim segítségével támadó és védekező szerkezeteket tudok építeni, valamint olyan hadihajókat, melyek a legnagyobb ágyútüzet, port és füstöt is kiállják.

10. Békeidőben építészi szolgálataimat tudom legnagyobb megelégedését keresve magán- és középületek létrehozására, valamint vízvezeték építésére felajánlani.

Ezeken túlmenően szobrokat tudok készíteni márványból, bronzból vagy agyagból, valamint bármit le tudok festeni, akármely mesterrel felvéve a versenyt.

Hozzá tudok fogni a bronz lovas szobor elkészítéséhez, mellyel felséged atyja, a Herceg halhatatlan dicsőségének és a híres Sforza háznak adózok majd végtelen tisztelettel.

Ha a fentebb említett dolgok bárki számára lehetetlennek, vagy megvalósíthatatlannak tűnnek, készséggel próba alá vetem magam felséged parkjában, vagy ahol a leginkább tetszik felségednek, kinek legalázatosabban ajánlom magamat.”Ha „megihletett” a szöveg, ha kiemelnél, megvitatnál, elleneznél, hozzászólnál, tedd meg nyugodtan komment formájában! Itt mindent lehet. :)Forrás: Peter Hohenstatt: Masters of Italian Art – Leonardo da Vinci, hf.ullmann, 2007, ISBN 978-3-8331-3765-5
 


 

Comments

Popular Posts